Showing 1–12 of 16 results

Tủ nấu cơm công nghiệp

HOT

Tủ nấu cơm công nghiệp

Tủ hấp cơm 10 khay dùng điện

15,400,000.00

Tủ nấu cơm công nghiệp

Tủ nấu cơm 10 khay dùng điện và gas

18,900,000.00

Tủ nấu cơm công nghiệp

Tủ nấu cơm 10 khay dùng gas

16,000,000.00
HOT

Tủ nấu cơm công nghiệp

Tủ nấu cơm 12 khay dùng điện

15,400,000.00

Tủ nấu cơm công nghiệp

Tủ nấu cơm 12 khay dùng điện và gas

19,500,000.00

Tủ nấu cơm công nghiệp

Tủ nấu cơm 12 khay dùng Gas

16,800,000.00
HOT

Tủ nấu cơm công nghiệp

Tủ nấu cơm 24 khay dùng điện

29,000,000.00

Tủ nấu cơm công nghiệp

Tủ nấu cơm 24 khay dùng điện và gas

36,000,000.00

Tủ nấu cơm công nghiệp

Tủ nấu cơm 24 khay dùng Gas

32,000,000.00
HOT

Tủ nấu cơm công nghiệp

Tủ nấu cơm 4 khay dùng điện

11,900,000.00
HOT

Tủ nấu cơm công nghiệp

Tủ nấu cơm 6 khay dùng điện

12,600,000.00

Tủ nấu cơm công nghiệp

Tủ nấu cơm 6 khay dùng điện và gas

16,100,000.00