Tủ nấu cơm 10 khay dùng điện và gas

18,900,000.00