Tủ hấp cơm 10 khay dùng điện

15,400,000.00

 

Thông số kỹ thuật của tủ nấu cơm 10 khay dùng Điện: