Tủ nấu cơm 12 khay dùng điện và gas

19,500,000.00