Tủ nấu cơm 24 khay dùng điện và gas

36,000,000.00